Машината е предназначена за обемно дозиране, автоматично ориентиране, подаване и затваряне на капачката и етикетиране на течни химически продукти с малък вискозитет в опаковки от 100 до 1100 мл. (разредители, спирачна течност,течност за чистачки и други технически течности и химикали).

Напълно пневматично управление и контрол. Изпълнение ЕEX. Подходяща за работа в пожароопасни производства.

Обем на дозиране (л)
0.5 до 1.1
Производителност (оп./мин)
0,5 л     –             22÷25
1,0 л     –              18÷20
Размери на опаковката (мм)
(кръгли, квадратни, правоъгълни)
Ø50 – 110
H до 300
Захранващо напрежение
220/380 V, 50/60 Hz
Инсталирана мощност (kW)
4 х 0.18
Разход на въздух (куб. м/ч)
30
Работно налягане (МРа)
0.6