Автоматизация на производството

Ивекра ЕООД произвежда пълначни и опаковъчни машини и оборудване, като освен това предлага и цялостни решения за автоматизация на производствените процеси. Акцент се поставя върху изработката на интегрирани инсталации, в които различни модули и машини работят в синхрон, осигурявайки оптимизация и автоматизация на производствения процес.
Приоритет на компанията ни е адаптиране на новопроектираните инсталации съобразно изискванията и ситуационните ограничения на клиента, което до голяма степен облекчава процеса на съвместявяне на съществуващото оборудване с новозакупеното.