Дисолвери, смесители

Предлагаме смесително и диспергиращо оборудване за производство на продукти с висок, среден и нисък вискозитет в лабораторни и промишлени мащаби.
Оборудването е универсално и позволява да се регулира движението и силата с цел правилно комбиниране на компонентите. Това води до получаване на хомогенни продукти със желаната крайна текстура, в съответствие със спецификациите на клиента.