Нашите услуги

Основна цел в развитието на "ИВЕКРА" ЕООД е предоставянето на качествени и надеждни системи за автоматизация и роботизация на процесите в лако - бояджийската и химическата промишлености.

Разбира се това не ограничава областта на интересите ни - изработвали сме и различни видове нестандартни машини и периферни устройства за клиенти от мебелни фирми, фирми за производство на метални опаковки и др.

Имаме натрупан богат опит при дългогодишното си сътрудничество с водещи български фирми - производителки на бои и лакове, цехове за разфасовка на масла, антифриз, спирачна течност,течност за авточистачки и др. Всички разработки и изделия са проверени и доказали възможностите си в практиката.

Производствените умения и опит, с които разполага фирмата, са в основата на добрите резултати и ефективно допринасят за качествената изработка на:

 •  Автоматизирани линии за обемно дозиране изцяло базирани на пневмологическо управление и задвижване (подходящи за пожароопасни производства).
 • Функционални автоматични обемнодозиращи пълначни линии с потопяеми дюзи – подходящи за пенливи продукти с малък вискозитет в разфасовки от 0.1 до 5 л.
 • Aвтоматични тегловнодозиращи пълначни линии с две глави с допълване – подходящи за флуиди със среден вискозитет в разфасовки от 1 до 18 л.
 • Етикетиращи машини за обиколни и самозалепващи етикети.
 • Надеждни машини за групово подреждане в картонени и други опаковки.
 • Високоефективни компактни обемни и тегловни дозатори, пълначни глави и специални пълначни дюзи съобразени с особеностите на продукта.
 • Отсекатели, манипулатори, палетизатори и др.
 • Машини за нанасяне на релефен отпечатък върху метални опаковки за лесно брайлово разпознаване на изделията.
 • Автоматизирани релсови платформи и транспортни колички.
 • Пневмологическо управление и пневмозадвижване на машини и съоръжения – подходящи за пожароопасни производства.
 • Конструиране и изработка на нестандартни машини.