4. Автоматична линейна двупозиционна обемнодозираща пълначна линия с допълване - 1,0÷18,8 л.

4. Автоматична линейна двупозиционна обемнодозираща пълначна линия с допълване - 1,0÷18,8 л.

Автоматична обемнодозираща двупозиционна пълначна линия за дозиране на продукти със среден вискозитет в опаковки от 1 до 18 л.

 • Напълно пневматично управление и задвижване;
 • Компактен дизайн;
 • Захранващ съд (130 л.) с поплавък и капак против съхнене;
 • Захранващо - дозиращ блок с лесно регулиране на височината;
 • Всички части, които са в допир с продукта, са от неръждаема стомана;
 • Обемът на дозиране е измерим и лесно се регулира;
 • Пневматичен стъпков транспортьор с плавно и независимо регулиране на скоростта;
 • Два независимо работещи обемни дозатора;
 • Автоматичен модул за поставяне на опаковки върху линията;
 • Автоматичен модул за поставяне на капаци;
 • Независимо регулиране скоростта на засмукване и пълнене;
 • Специални пълначни дюзи (без окапване и без пръскане);
 • Избор на автоматичен режим "работа" или "миене";
 • Центриране на различните опаковки чрез ръчна механична система;
 • Затварящ механизъм с притискане на капачката и безстепенно регулиране на височината;
 • Ролганг - магазин за готовите опаковки;
 • Защити - "Няма опаковка-Няма транспорт", "Няма опаковка-Няма пълнене" и "Авариен стоп";
 • Ергономична и лесна за експлоатация.
Обем на дозиране (л) от 1,0 до 18,8
Производителност (оп./мин)
1 л.
5 л.
12 л.

18,8 л.
18 – 22
12 – 15
12 – 15
8 – 10
Размери на опаковката (мм)
(кръгли, квадратни, правоъгълни)
Ø100 – 300
H до 300
Разход на въздух (m3/h) 25 – 30
Работно налягане (МРа) 0.6