7. Автоматична четирипозиционна обемнодозираща пълначна линия - 0,2÷1,1 л., дънно пълнене. Изпълнение чисто пневматично.

7. Автоматична четирипозиционна обемнодозираща пълначна линия - 0,2÷1,1 л., дънно пълнене. Изпълнение чисто пневматично.

Машината е предназначена за обемно дозиране, автоматично ориентиране, подаване и затваряне на капачката и етикетиране на течни химически продукти с малък вискозитет в опаковки от 100 до 1100 мл. (разредители, спирачна течност,течност за чистачки и други технически течности и химикали).

Напълно пневматично управление и контрол. Изпълнение ЕEX. Подходяща за работа в пожароопасни производства.

 • Пневматично управление; (подходяща за работа в ATEX среда);
 • Компактен дизайн;
 • Всички части, които са в допир с продукта, са от неръждаема стомана;
 • Пълначна секция с лесно регулиране на височината;
 • Обемът на дозиране е измерим и лесно се регулира;
 • Четири специални потопяеми пълначни дюзи - за работа без пръскане и капки;
 • Ориентиращ елеватор с бункер за винтови капачки;
 • Десет позиционна стъпково-ротационна звезда с пневматично задвижване за автоматично отнемане, проверка за наличие и зартваряне на капачката;
 • Пневматичен сигнализатор (STOP) за наличие на капачка;
 • Пневматичен затварящ механизъм с възможност за регулиране момента на затягане на капачката;
 • Апликатор за самозалепващи етикети - чисто пневматично управление и задвжване;
 • Защита - "Няма опаковка - няма пълнене" и "Авариен стоп";
 • Ергономична и лесна за експлоатация.
Обем на дозиране (л)
0.5 до 1.1
Производителност (оп./мин)
0,5 л          –            22÷25
1,0 л          –            18÷20
Размери на опаковката (мм)
(кръгли, квадратни, правоъгълни)
Ø50 – 110
H до 300
Захранващо напрежение
220/380 V, 50/60 Hz
Инсталирана мощност (kW)
4 х 0.18
Разход на въздух (куб. м/ч)
30
Работно налягане (МРа)
0.6