Елеватор за ориентиране на капачки

Елеватор за ориентиране на капачки