Въртящи маси за пълначни машини

Въртящи маси за пълначни машини

Въртящите маси са началото на всяка автоматизирана линия за пълнене и осигуряват постоянен поток и захранване с празни опаковки. Те увеличават производителността и намаляват броя на операторите, необходими за работа на линията. ИВЕКРА ЕООД произвежда въртящи маси за подаване на празни опаковки, отнемане на вече напълнените, както и малки въртящи маси, предназначени да свързват поточни линии или да променят посоката им. Те могат да бъдат проектирани да приемат опаковки с различен размер и форма. Празните опаковки се поставят директно върху въртящата маса, без да се подреждат, което значително улеснява работата на оператора. В края на линията за пълнене също може да се монтира въртяща маса за поемане на готовите опаковки, което премахва необходимостта от  оператор, който непрекъснато да отнема готовите опаковки.